Zajęcia komputerowe w klasa I - III, narzędzia Web 2.0

Otwarte Zasoby Edukacyjne
Chmury słów - Wordle i Tagxedo
Gry dydaktyczne - Zondle
Pomoce dydaktyczne - LearningApps
Dźwięk i dydaktyka - Vocaroo
Przygotowane lekcje - Blendspace
Kody QR - Generowanie kodów QRPrace słuchaczy - dokument Google


strona doradców metodycznych m. st. Warszawa w zakresie informatyki